Nederlands

Dr. RAMAEKERS Marijke 

​introduceerde in 1990 in België een toen nog ongekende, niet-chirurgische behandeling voor de ziekte van Dupuytren, de NAALDAPONEUROTOMIE ; het betreft een zeer doeltreffende techniek om de kromme vinger terug recht te zetten.
Meestal is één ingreep per vinger voldoende.  
Haar jarenlange ervaring - meer dan 25 jaar - uit zich in een optimaal behandelingsresultaat. Bijna iedere patiënt met de ziekte van Dupuytren, komt in aanmerking voor deze techniek; resultaat binnen de 15 minuten, minimale risico's, slechts 2 dagen elastisch verband als nazorg, geen of zeer beperkte werkonbekwaamheid, een spalk dragen is meestal niet nodig.

Vandaag de dag is de Naaldaponeurotomie de eerste behandeling voor de ziekte van Dupuytren - twee professoren handchirurgie hebben dit geconcludeerd op het vijfjaarlijks congres van de ziekte van Dupuytren in mei 2015.
image-6291-4072-allteam.png?1410527326652

+32 2 426 62 64
image-150371-Ziekte_van_Dupuytren.jpg
afbeelding Ziekte van Dupuytren

image-150372-Ziekte_van_Dupuytren_.jpg
afbeelding Ziekte van Dupuytren
na Naaldaponeurotomie

Consultatie/behandeling 
op woensdag en vrijdag in Brussel(metro Schuman) of op maandag in Meise.
Voor een afspraak: T 02/426 62 64 ( nieuw nummer)
of per mail dr.ramaekers@dupuytren.be 
Maandagnamiddag gebruikt u best 02/307 40 44.

Consultatie Schuman, Wetstraat 235, 1040 Brussel. Parking om de hoek( Blijde Inkomstlaan 21 voor gps) met parkeerticket of gratis in het Jubelpark( 5 minuten stappen).
Consultatie Meise, Nieuwelaan 66 ( kortbij verkeerslicht, langs bank).

Gelieve steeds uw ID kaart en 2 klevertjes van de mutualiteit mee te brengen. Voor een ingreep moet u niet nuchter zijn, integendeel, u eet best voor de ingreep.

Externe link:

Laatste maal aangepast op 21 juni 2017.Français

Dr.Marijke Ramaekers
a introduit en Belgique en 1990 un traitement non-chirurgical pour la maladie de Dupuytren, l'Aponévrotomie à l'aiguille ; il s'agit d'une technique très efficace pour redresser le doigt courbé.
Son expérience de nombreuses années - plus de 25 ans - lui permet de réaliser un résultat optimal.
En principe il s'agit d'une intervention par doigt. Quasi chaque patient avec la maladie de Dupuytren, entre en considération pour cette technique.                                                          
A ce jour ce traitement peut être considéré comme le premier traitement pour la maladie de Dupuytren: résultat dans les 15 minutes, risques minimes, un bandage élastique pendant 2 jours comme seule forme de rééducation, pas ou peu d'incapacité de travail.

image-150371-Ziekte_van_Dupuytren.jpg
Maladie de Dupuytren
image-150372-Ziekte_van_Dupuytren_.jpg
Maladie de Dupuytren
Aponévrotomie à l'aiguille

Consultation/traitement
le mercredi et le vendredi à Bruxelles( métro Schuman)
ou le lundi à Meise.
Pour un rendez-vous: T 02/426 62 64( nouveau numéro)
ou par mail dr.ramaekers@dupuytren.be
Lundi après-midi: 02/307 40 44.

Consultation Schuman, rue de la Loi 235, 1040 Bruxelles. Parking derrière le coin( Av.de la Joyeuse Entrée 21 pour le gps) avec ticket payant ou gratuit dans le Parc du Cinquantenaire.
Consultation Meise, Nieuwelaan 66 ( près du feu de signalisation, à côté d'une banque).

Veuillez prendre avec votre carte d'identité et 2 vignettes de mutuelle. Vous ne devez pas être à jeun pour une intervention, au contraire.

Lien externe:

Adapté à la date du 21 juin 2017.