Nederlands

Dr. RAMAEKERS Marijke 

​introduceerde in 1990 in België een toen nog ongekende, niet-chirurgische behandeling voor de ziekte van Dupuytren, de NAALDAPONEUROTOMIE ; het betreft een zeer doeltreffende techniek om de kromme vinger terug recht te zetten. De eerste en vaak beste behandeling voor de ziekte van Dupuytren.
Meestal is één ingreep per vinger voldoende.  
Haar jarenlange ervaring - meer dan 25 jaar - uit zich in een optimaal behandelingsresultaat. Bijna iedere patiënt met de ziekte van Dupuytren, komt in aanmerking voor deze techniek; resultaat binnen de 15 minuten, niet pijnlijk( plaatselijke verdoving), minimale risico's, slechts 2 dagen elastisch verband als nazorg, geen of zeer beperkte werkonbekwaamheid, een spalk dragen is meestal niet nodig.

De laatste jaren is er een nieuwe behandeling komen overwaaien vanuit de Verenigde Staten, de zogenaamde collagenase behandeling( Xiapex behandeling injectie). Dr.Ramaekers volgde hiervoor een opleiding in 2012. Deze behandeling is zeker " trendy", maar houdt meer risico's in: een mogelijke peesruptuur, een perforatie van een al dan niet belangrijk bloedvat, een anafylactische shock. Het is dan zeker belangrijk dat een anesthesist stand-by blijft.

Vandaag de dag is de Naaldaponeurotomie nog steeds de eerste behandeling voor de ziekte van Dupuytren - twee internationale professoren handchirurgie concludeerden dit op het vijfjaarlijks congres van de ziekte van Dupuytren in mei 2015.
image-6291-4072-allteam.png?1410527326652

+32 2 426 62 64
image-150371-Ziekte_van_Dupuytren.jpg
afbeelding Ziekte van Dupuytren

image-150372-Ziekte_van_Dupuytren_.jpg
afbeelding Ziekte van Dupuytren
na Naaldaponeurotomie

Consultatie/behandeling


Afspraak :

één telefoonnummer 02/426 62 64 ( maandag tot vrijdag: 9u-18u)
of per mail dr.ramaekers@dupuytren.be 
Maandagnamiddag gebruikt u best 02/307 40 44.

Wanneer :

Maandag in Meise, woensdag en donderdag in Brussel.

Adressen :

1. Consultatie Schuman, Wetstraat 235, 1040 Brussel. Parking om de hoek( Blijde Inkomstlaan 21a voor gps) met parkeerticket of gratis in het Jubelpark( 5 minuten stappen).

2. Consultatie Meise, Nieuwelaan 66 ( kortbij verkeerslicht, langs bank).

Praktisch :

Gelieve steeds uw ID kaart en 2 klevertjes van de mutualiteit mee te brengen. Wanneer u een ingreep ondergaat, eet u best iets voorafgaand.

Externe link:

   www.dupuytren.be

   www.dr-ramaekers.be


Laatste maal aangepast op 17 september 2019.Français


Dr.Marijke Ramaekers

a introduit en Belgique en 1990 un traitement non-chirurgical pour la maladie de Dupuytren, l'Aponévrotomie à l'aiguille ; une technique très efficace pour redresser le doigt courbé. Actuellement le premier traitement pur la maladie de Dupuytren.
Son expérience de nombreuses années - plus de 25 ans - lui permet de réaliser un résultat optimal.
En principe il s'agit d'une intervention par doigt. Quasi chaque patient avec la maladie de Dupuytren, entre en considération pour cette technique.                                                          
A ce jour ce traitement peut être considéré comme le premier traitement pour la maladie de Dupuytren: résultat dans les 15 minutes, pas douloureux( anesthésie locale), risques minimes, un bandage élastique pendant 2 jours comme seule forme de rééducation, en principe pas d'attelle à porter, pas ou peu d'incapacité de travail.

image-150371-Ziekte_van_Dupuytren.jpg
Maladie de Dupuytren
image-150372-Ziekte_van_Dupuytren_.jpg
Maladie de Dupuytren
Aponévrotomie à l'aiguille

Consultation/traitement 

Rendez-vous :

un numéro de téléphone : 02/426 62 64( de lundi à vendredi: 9h à 18h)
ou par mail dr.ramaekers@dupuytren.be
Lundi après-midi: 02/307 40 44.

Quand :

Lundi à Meise, mercredi et jeudi à Bruxelles

Adresses :

Consultation Schuman, rue de la Loi 235, 1040 Bruxelles. Parking derrière le coin( Av.de la Joyeuse Entrée 21a pour le gps) avec ticket payant ou gratuit dans le Parc du Cinquantenaire( 5 minutes à pied). Métro Schuman.

Consultation Meise, Nieuwelaan 66 ( près du feu de signalisation, à côté d'une banque).

Pratique :

Veuillez prendre avec votre carte d'identité et 2 vignettes de mutuelle s.v.p. Vous ne devez pas être à jeun pour une intervention, au contraire.

Lien externe:


Adapté à la date du 17 septembre 2019.